Ιερός Ναός Αγ. Θεοδώρων

Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων θεωρείται το πιο σημαντικό Βυζαντινό κτίσμα της πόλης των Σερρών, Παμπάλαιος ναός η κατασκευή του οποίου χρονολογείται μεταξύ του 5ο και 6ο αιώνα μ. Χ. Κατά τα βυζαντινά χρόνια ο ναός αυτός ήταν Μητροπολιτικός Ναός. Δυστυχώς όμως είχε δεχτεί μεγάλες καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία του αφού πυρολύθηκε από τους Βούλγαρους τη πρώτη φορά το 1849 και δεύτερη φορά το 1913.