Πρόσβαση

Η πρόσβαση στις Σέρρες γίνεται οδικώς. Η πόλη έχει έναν ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο που τη συνδέει με όλες τις περιοχές με τις οποίες συνορεύει. Η πύλη εισόδου στον Προμαχώνα δίνει πρόσβαση στους επισκέπτες από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.

Όσον αφορά τους επισκέπτες που έρχονται αεροπορικώς, οι Σέρρες όπως και όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

aerofotografia
Πρόσβαση
Η πρόσβαση στις Σέρρες γίνεται οδικώς. Η πόλη έχει έναν ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο που τη συνδέει με όλες τις περιοχές με τις οποίες συνορεύει. Η πύλη εισόδου στον Προμαχώνα δίνει πρόσβαση στους επισκέπτες από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.Όσον αφορά τους επισκέπτες που έρχονται αεροπορικώς, οι Σέρρες όπως και όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
Πρόσβαση
Η πρόσβαση στις Σέρρες γίνεται οδικώς. Η πόλη έχει έναν ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο που τη συνδέει με όλες τις περιοχές με τις οποίες συνορεύει. Η πύλη εισόδου στον Προμαχώνα δίνει πρόσβαση στους επισκέπτες από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.

Όσον αφορά τους επισκέπτες που έρχονται αεροπορικώς, οι Σέρρες όπως και όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
Πρόσβαση
Η πρόσβαση στις Σέρρες γίνεται οδικώς. Η πόλη έχει έναν ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο που τη συνδέει με όλες τις περιοχές με τις οποίες συνορεύει. Η πύλη εισόδου στον Προμαχώνα δίνει πρόσβαση στους επισκέπτες από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.

Όσον αφορά τους επισκέπτες που έρχονται αεροπορικώς, οι Σέρρες όπως και όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
Πρόσβαση
Η πρόσβαση στις Σέρρες γίνεται οδικώς. Η πόλη έχει έναν ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο που τη συνδέει με όλες τις περιοχές με τις οποίες συνορεύει. Η πύλη εισόδου στον Προμαχώνα δίνει πρόσβαση στους επισκέπτες από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.

Όσον αφορά τους επισκέπτες που έρχονται αεροπορικώς, οι Σέρρες όπως και όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
Πρόσβαση
Η πρόσβαση στις Σέρρες γίνεται οδικώς. Η πόλη έχει έναν ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο που τη συνδέει με όλες τις περιοχές με τις οποίες συνορεύει. Η πύλη εισόδου στον Προμαχώνα δίνει πρόσβαση στους επισκέπτες από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.

Όσον αφορά τους επισκέπτες που έρχονται αεροπορικώς, οι Σέρρες όπως και όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
Πρόσβαση
Η πρόσβαση στις Σέρρες γίνεται οδικώς. Η πόλη έχει έναν ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο που τη συνδέει με όλες τις περιοχές με τις οποίες συνορεύει. Η πύλη εισόδου στον Προμαχώνα δίνει πρόσβαση στους επισκέπτες από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.

Όσον αφορά τους επισκέπτες που έρχονται αεροπορικώς, οι Σέρρες όπως και όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.