Συνεδριακός Τουρισμός

Οι Σέρρες διαθέτουν συνεδριακά κέντρα διεθνών προδιαγραφών ικανά να φιλοξενήσουν μεγάλα επαγγελματικά συνέδρια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Ξενοδοχείο Xenia
  • Ξενοδοχείο Σέρρες Παλλάς

Και τα δύο ξενοδοχεία διαθέτουν μεγάλες αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Συνεδριακός Τουρισμός
Οι Σέρρες διαθέτουν συνεδριακά κέντρα διεθνών προδιαγραφών ικανά να φιλοξενήσουν μεγάλα επαγγελματικά συνέδρια.Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ξενοδοχείο Xenia
Ξενοδοχείο Σέρρες Παλλάς
Και τα δύο ξενοδοχεία διαθέτουν μεγάλες αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων.
Συνεδριακός Τουρισμός
Οι Σέρρες διαθέτουν συνεδριακά κέντρα διεθνών προδιαγραφών ικανά να φιλοξενήσουν μεγάλα επαγγελματικά συνέδρια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ξενοδοχείο Xenia
Ξενοδοχείο Σέρρες Παλλάς
Και τα δύο ξενοδοχεία διαθέτουν μεγάλες αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων.
Συνεδριακός Τουρισμός
Οι Σέρρες διαθέτουν συνεδριακά κέντρα διεθνών προδιαγραφών ικανά να φιλοξενήσουν μεγάλα επαγγελματικά συνέδρια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ξενοδοχείο Xenia
Ξενοδοχείο Σέρρες Παλλάς
Και τα δύο ξενοδοχεία διαθέτουν μεγάλες αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων.
Συνεδριακός Τουρισμός
Οι Σέρρες διαθέτουν συνεδριακά κέντρα διεθνών προδιαγραφών ικανά να φιλοξενήσουν μεγάλα επαγγελματικά συνέδρια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ξενοδοχείο Xenia
Ξενοδοχείο Σέρρες Παλλάς
Και τα δύο ξενοδοχεία διαθέτουν μεγάλες αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων.
Συνεδριακός Τουρισμός
Οι Σέρρες διαθέτουν συνεδριακά κέντρα διεθνών προδιαγραφών ικανά να φιλοξενήσουν μεγάλα επαγγελματικά συνέδρια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ξενοδοχείο Xenia
Ξενοδοχείο Σέρρες Παλλάς
Και τα δύο ξενοδοχεία διαθέτουν μεγάλες αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων.
Συνεδριακός Τουρισμός
Οι Σέρρες διαθέτουν συνεδριακά κέντρα διεθνών προδιαγραφών ικανά να φιλοξενήσουν μεγάλα επαγγελματικά συνέδρια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ξενοδοχείο Xenia
Ξενοδοχείο Σέρρες Παλλάς
Και τα δύο ξενοδοχεία διαθέτουν μεγάλες αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων.
Συνεδριακός Τουρισμός
Οι Σέρρες διαθέτουν συνεδριακά κέντρα διεθνών προδιαγραφών ικανά να φιλοξενήσουν μεγάλα επαγγελματικά συνέδρια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ξενοδοχείο Xenia
Ξενοδοχείο Σέρρες Παλλάς
Και τα δύο ξενοδοχεία διαθέτουν μεγάλες αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων.
Συνεδριακός Τουρισμός
Οι Σέρρες διαθέτουν συνεδριακά κέντρα διεθνών προδιαγραφών ικανά να φιλοξενήσουν μεγάλα επαγγελματικά συνέδρια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ξενοδοχείο Xenia
Ξενοδοχείο Σέρρες Παλλάς
Και τα δύο ξενοδοχεία διαθέτουν μεγάλες αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων.