Το Εκκλησιαστικό Κειμηλιαρχείο Σερρών «Ψυχής Άκος» διαθέτει εκθέματα που περιλαμβάνουν εικόνες, σκεύη δημιουργημένα από άργυρο και θρησκευτικές ενδυμασίες / κεντήματα. Όλα τα εκθέματα του μουσείου προέρχονται από διάφορους ναούς και μονές της περιοχής.