Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στον Ελαιώνα Σερρών είναι παλιός Βυζαντινός ναός που προβάλει την χαρακτηριστική Βυζαντινή αρχιτεκτονική του 12ου αιώνα.