Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας για τη φύση και τα ζώα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερρών. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία και να λάβετε γνώσεις για διάφορα είδη ζώων, πουλιών, φυτών και ορυκτών της περιοχής.