Ένα από τους πιο γνωστούς Οθωμανικούς τεμένους των Σερρών είναι το Ζινζιρλί Τζαμί. Το τζαμί αυτό χτίστηκε πάνω από 500 χρόνια πριν (16ο αιώνα) και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα Οθωμανικής αρχιτεκτονικής.